Skip to content High contrast mode
Logo of Chaminade College Preparatory School

Chaminade College Preparatory School

United States, Missouri    See a map
425 S Lindbergh Blvd, St. Louis, MO 63131, USA

 

Genel Bakış

Society of Mary cemaatinin sponsorluğunda kurulmuş olan Chaminade College Hazırlık Okulu, gündüzlü/yatılı bağımsız bir Katolik okuludur. Okul, 6.-12. sınıflar arasındaki erkek öğrencilerin içlerindeki gizli beceri ve yetenekleri ön plana çıkararak onları üniversiteye ve hayata hazırlama amacı gütmektedir. 

Chaminade’in benzersiz eğitim misyonunun temelinde Katolik Marianist kimliğimiz yer almaktadır. Uzun yıllardır süregelen geleneklerimiz, misyonumuzun ve kimliğimizin devamlılığına katkı sağlamaktadır. Tarihi boyunca Society of Mary cemaatiyle yakın ilişkiler içinde olan okulumuzun kimliği, okulumuzda idareci, eğitimci ve personel olarak görev yapan Marianist rahiplerin ve din kardeşlerimizin sürekli mevcudiyetiyle pekişmektedir. 

Öğrencilerin etkili bir şekilde yazma ve iletişim kurma becerisi kazanabilmesi için onlara okuma ve eleştirel düşünme eğitimi verilmesi, aynı zamanda gerekli araştırma, resmi ve yaratıcı yazma ile analitik becerilerini geliştirerek onları geleceğe hazırlama hususları üstünde özellikle durulmaktadır.  

Chaminade, eğitime yönelik çabalarında yenilikçi, öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda da hassas olmaya özen göstermektedir. Bunun en büyük örneği, sınıf içi öğrenme deneyimini geliştirmek üzere en son eğitim teknolojisini kullanmamıza imkan veren dizüstü bilgisayar programımızın geliştirilmesidir. Öğretmenlerimiz, sınıf içinde müfredatı sunarken PowerPoint sunumları, videolar, münazaralar, misafir konuşmacılar, saha gezileri, laboratuvar deneyleri ve disiplinler arası metotlar gibi çeşitli metodolojik ve pedagojik yöntemler kullanarak farklı öğrenim tarzlarına uygun bir eğitim yolu benimsemektedir. 

Daha fazla yardıma ihtiyaç duya öğrenciler, öğretmenlerinden ders saatleri öncesinde ve sonrasına birebir özel ders alabilmekte, aynı zamanda üst sınıflardaki öğrenci arkadaşlarından da yardım isteyebilmektedir.

Bir Chaminade eğitimi, öğrenciye parçası olduğu yerel, ulusal ve küresel toplulukla iletişime geçmesini sağlar. Her birinde sorumluluğu olduğunu ve insan yaşamı, itibarı ve merhametinin kutsallığı, Gospel değerlerinin adaletine göre daha iyi olmaları için çalışmaları gerektiğini öğrenirler. İnsanoğlunun emeğine yapabileceği emsalsiz katkıyı keşfetmek için her gence yardım etmek adına deneyimsel fırsat çeşitliliği sunulmaktadır.


Harcamalar


Detaylı bilgi için:

https://www.chaminade-stl.org/esto-vir-journey/resident-student-information/boarding-tuition


Konaklama


Detaylı bilgi için:

https://www.chaminade-stl.org/boarding-program/resident-life

 
 

Genel Bakış

Society of Mary cemaatinin sponsorluğunda kurulmuş olan Chaminade College Hazırlık Okulu, gündüzlü/yatılı bağımsız bir Katolik okuludur. Okul, 6.-12. sınıflar arasındaki erkek öğrencilerin içlerindeki gizli beceri ve yetenekleri ön plana çıkararak onları üniversiteye ve hayata hazırlama amacı gütmektedir. 

Chaminade’in benzersiz eğitim misyonunun temelinde Katolik Marianist kimliğimiz yer almaktadır. Uzun yıllardır süregelen geleneklerimiz, misyonumuzun ve kimliğimizin devamlılığına katkı sağlamaktadır. Tarihi boyunca Society of Mary cemaatiyle yakın ilişkiler içinde olan okulumuzun kimliği, okulumuzda idareci, eğitimci ve personel olarak görev yapan Marianist rahiplerin ve din kardeşlerimizin sürekli mevcudiyetiyle pekişmektedir. 

Öğrencilerin etkili bir şekilde yazma ve iletişim kurma becerisi kazanabilmesi için onlara okuma ve eleştirel düşünme eğitimi verilmesi, aynı zamanda gerekli araştırma, resmi ve yaratıcı yazma ile analitik becerilerini geliştirerek onları geleceğe hazırlama hususları üstünde özellikle durulmaktadır.  

Chaminade, eğitime yönelik çabalarında yenilikçi, öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda da hassas olmaya özen göstermektedir. Bunun en büyük örneği, sınıf içi öğrenme deneyimini geliştirmek üzere en son eğitim teknolojisini kullanmamıza imkan veren dizüstü bilgisayar programımızın geliştirilmesidir. Öğretmenlerimiz, sınıf içinde müfredatı sunarken PowerPoint sunumları, videolar, münazaralar, misafir konuşmacılar, saha gezileri, laboratuvar deneyleri ve disiplinler arası metotlar gibi çeşitli metodolojik ve pedagojik yöntemler kullanarak farklı öğrenim tarzlarına uygun bir eğitim yolu benimsemektedir. 

Daha fazla yardıma ihtiyaç duya öğrenciler, öğretmenlerinden ders saatleri öncesinde ve sonrasına birebir özel ders alabilmekte, aynı zamanda üst sınıflardaki öğrenci arkadaşlarından da yardım isteyebilmektedir.

Bir Chaminade eğitimi, öğrenciye parçası olduğu yerel, ulusal ve küresel toplulukla iletişime geçmesini sağlar. Her birinde sorumluluğu olduğunu ve insan yaşamı, itibarı ve merhametinin kutsallığı, Gospel değerlerinin adaletine göre daha iyi olmaları için çalışmaları gerektiğini öğrenirler. İnsanoğlunun emeğine yapabileceği emsalsiz katkıyı keşfetmek için her gence yardım etmek adına deneyimsel fırsat çeşitliliği sunulmaktadır.


Harcamalar


Detaylı bilgi için:

https://www.chaminade-stl.org/esto-vir-journey/resident-student-information/boarding-tuition


Konaklama


Detaylı bilgi için:

https://www.chaminade-stl.org/boarding-program/resident-life

 

Search and apply!

High School

High School
High School, full-time
Chaminade College Preparatory School
Middle School
High School, full-time
Chaminade College Preparatory School