Skip to content High contrast mode
Logo of MICHIGAN STATE UNIVERSITY

MAAgricultural, Food and Resource Economics

Tuition fee $52,613 per year
More information

canr.msu.edu/..od_and_agricultural_systems 

Overview

Bu tematik alan, gıda ve çiftçiliğin sürdürülebilirliği ve demokratikleşmesi ile ilgili konuları ele almaktadır. Kurslar ve araştırma fırsatları öğrencileri, gıda sistemlerimizi yeniden canlandıran ve eğitim, işbirliği ve vatandaş katılımı yoluyla tarım için daha kamusal bir rol belirleyen sivil odaklı çabaları desteklemeye hazırlar. Bu alan, sosyal ve toplumsal kaygıları üretim tarımına entegre etmeyi ve tarımın sağlık, rekreasyon, doğal kaynak yönetimi, toplumsal kalkınma, etik ve kamu politikası konularına bağlamayı amaçlamaktadır.

Apply now! Fall semester 2019
This is a rolling intake - applications are accepted all year round.
Studies commence
Sep 2, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2019
This is a rolling intake - applications are accepted all year round.
Studies commence
Sep 2, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States